On-line učionica

16. januara 2019.

Konstante

Filed under: C++,Programiranje — jelena100janovic @ 9:45 am

Znate li ono večito pitanje: „Šta će mi ovo u životu?“ U pravu ste – nikada vam u životu neće trebati program koji sabira dva broja, ni nešto sa tekstom kao što ste imali za domaći. Problemi u životu su malo komplikovaniji… Ali se svode upravo na matematičke probleme!

Primer

Cena akvarijuma se određuje na osnovu litraže (koliko litara vode može u njega da stane). Vaš posao je da pomognete vlasniku radnje za pravljenje akvarijuma po porudžbini da brzo odredi cenu (odnosno litražu akvarijuma), kada mu kupci dođu sa željenim dimenzijama.

Prvo treba da analiziramo dati problem. U tom procesu je važno da osmislimo matematički model problema i izvedemo formule za računanje željenih rezultata na osnovu ulaznih podataka.

U našem problemu sa akvarijumima, možemo pretpostaviti da je ta početna cena okvirna i da prava cena ne sme da bude veća od početne. Zato možemo, kakav god oblik akvarijuma da žele kupci, taj oblik da smestimo u neki matematički najjednostavniji – kutijast oblik, odnosno kvadar. Da bismo izračunali litražu akvarijuma, treba nam njegova zapremina (1 l = 1 dm3). Zapremina kvadra se računa po formuli: V = abc, gde su a, b i c dužina, širina i visina kvadra, koje ćemo unositi u decimetrima, da bi nam bilo lakše da dobijemo litražu. Takođe, početnu cenu dobijamo kada litražu pomnožimo sa cenom izrade po litru. (more…)

Advertisements

12. januara 2019.

Deljenje, realni brojevi i još ponešto

Filed under: C++,Programiranje — jelena100janovic @ 4:11 pm

Ako ste mislili da smo završili sa našim programom za sabiranje dva broja, varate se! Evo ga opet:

Rekli smo da je zgodno da iskomentarišemo imena promenljivih. Ponekad to nije potrebno – možemo da im promenimo imena tako da sama po sebi imaju smisla, pa komentari nisu potrebni. Da bi to uradili, moramo znati šta su dozvoljena imena, a šta ne.

Imenovanje promenljivih

(more…)

11. januara 2019.

Prvi koraci u programiranju

Filed under: C++,Programiranje — jelena100janovic @ 10:10 pm

Znate li kako računar računa? Bez ulaženja u neku veliku teoriju, recimo da pretvori brojeve u binarni zapis, izračuna šta je hteo, pretvori u dekadni zapis i ispiše nam na ekranu. Da probamo…

Dobićemo:

(more…)

8. januara 2019.

Programiranje u C++-u

Filed under: C++,Programiranje — jelena100janovic @ 11:20 pm

Pre nego što počnemo da programiramo, potreban nam je alat. Ja sam učila sa najprimitivnijim alatom – papirom i olovkom, što ne znači da i vi morate tako. Papir i olovka su super u smislu da sve moramo znati napamet, ništa nam se ne ispisuje samo, niti ga je lako naći… Ali imaju i veeeliku manu: teško je proveriti da li nam program radi onako kako smo zamislili. Nije nemoguće, ali oduzima zaista mnogo vremena. Zato je zgodno da isprobavamo svoje programe na računaru. Za to nam treba prevodilac, ili kompajler za C++. Njih ima zaista mnogo, kako onih koje istaliramo na računar, tako i onih koji su on-line, na nekom sajtu. Bilo koji će uraditi posao, sem ako ne napišemo nešto što neki kompajler ne prihvata ili ne razume. Zato dajem prednost instaliranim kompajlerima, jer, ako mu i nađemo neku manu, uvek možemo dodati nedostajuće biblioteke, što kod on-line alata nije moguće.

Čak ću se usuditi da preporučim kompajler za koji znam da radi na mnogim konfiguracijama računara i pritom ih ne usporava. To je Dev-C++. Druga njegova prednost je u tome što se relativno lako instalira na većini računara pod Windows operativnim sistemom. Ima i svoje mane, ali o njima ćemo kad na iste naiđemo.

Naš prvi program

Očekujem da ste instalirali Dev-C++ sa gornjeg linka, pokrenuli ga i shvatili da je mali prozorčić savet dana i da ga treba zatvoriti. Sada ćemo otvoriti novi projekat sa File -> New -> Project…

(more…)

5. februara 2015.

Kompletan primer: red

Filed under: C posle Pascal-a,Programiranje — jelena100janovic @ 5:39 pm

Red je sutinski specijalan sluaj povezane liste u kooj se nov element dodaje na kraju, a izlazi kao u redu na početku.

Evo koda programa…

Kod70 (more…)

30. januara 2015.

Dinamička alokacija memorije

Filed under: C posle Pascal-a,Programiranje — jelena100janovic @ 12:32 pm

Počećemo od primera povezane liste…

Kod61

Šta radi ovaj deo koda? Formira dva čvora liste i povezuje ih…

Slika7 (more…)

5. decembra 2014.

Rad sa fajlovima

Filed under: C posle Pascal-a,Programiranje — jelena100janovic @ 12:01 pm

Tokovi su prenosnici za pisanje i čitanje podataka. Oni obezbeđuju efikasne i prilagodljive metode ulaza i izlaza.

Tok je fizički uređaj (npr. štampač ili monitor) ili fajl kojim se upravlja pomoću pokazivača na tok.

Postoji interna C-ova struktura podataka, FILE, koja predstavlja sve tokove i definisana je u stdio.h. Jednostavno treba da se obratimo strukturi FILE unutar programa kada vršimo ulaz ili izlaz pomoću tokova.

Treba samo da deklarišemo promenljivu ili pokazivač ovog tipa u našim programima.

Ne moramo da znamo ništa o detaljima njene definicije.

Moramo otvoriti tok pre nego što počnemo sa izlazom ili ulazom, onda moramo da mu pristupimo, i na kraju da ga zatvorimo.

Ulazno/izlazni tok je baferisan. To znači da se određeni segment podataka upisuje ili čita sa toka pomoću privremenog dela memorije (bafera). Ovo možemo ilustrovati:

Slika6 (more…)

27. novembra 2014.

Strukture

Filed under: C posle Pascal-a,Programiranje — jelena100janovic @ 10:32 pm

Strukture u C-u liče na slogove u Pascal-u. Na primer:

Kod43

definiše novu strukturu oruzje i čini Markovo primerom za to.

Reč oruzje je oznaka za strukturu koja služi kao skraćenica za buduće deklaracije. Sada samo treba da kažemo struct oruzje i telo strukture se podrazumeva kao kad smo pravili promenljivu Markovo. Oznaka nije obavezna.

Promenljive takođe mogu biti deklarisane između znakova } i ; deklaracije strukture, npr: (more…)

23. juna 2013.

Rad sa stringovima

Filed under: C posle Pascal-a,Programiranje — jelena100janovic @ 11:14 am

Setite se kada smo učili nizove da smo rekli da su stringovi definisani kao niz karaktera ili kao pokazivač na deo memorije koji sadrži znakove. String u C-u je niz od nula ili više karaktera koji se završava oznakom kraja stringa (\ 0):

Slika2

Jako je važno da sačuvamo tu oznaku kraja, jer je to način na koji C „zna“ koliko je dugačak string. Svim standardnim funkcijama za rad sa stringovima je on potrebna za uspešan rad.

U opštem slučaju, osim nekih funkcija koje zahtevaju dužinu (strncat(), strncmp() i strncpy()), ako ne kreirate stringove ručno, ne bi trebalo da imate problema. Trebalo bi da se naviknete da koristite što više korisnih funkcija za rad sa stringovima i izbegavate da ih sami pišete. (more…)

24. juna 2012.

Nizovi

Filed under: C,Programiranje — jelena100janovic @ 5:26 pm

Do sada, ako ste hteli da deklarišete 5 promenljivih, morali biste da uradite nešto ovako:

int i1,i2,i3,i4,i5;

Šta da ste hteli da deklarišete 100 promenljivih? To bi potrajalo. Ako koristite niz, onda možete deklarisati onoliko promenljivih koliko želite, koristeći samo jedno ime.

Niz se deklariše na isti način kao normalna promenljiva, sem što morate da stavite uglaste zagrade posle imena promenljive. Takođe morate da upišete broj elemenata koji želite u nizu, unutar tih uglastih zagrada. (more…)

Sledeća strana »

Create a free website or blog at WordPress.com.