On-line učionica

20. oktobra 2011.

Izrazi sa promenljivim

Filed under: Matematika,Osnovnoškolska matematika — jelena100janovic @ 2:32 pm
Tags:

Niko ne voli da rešava isti problem iznova i iznova – zato su matematičari izmislili promenljive. Matematika uzima osnovne principe računa i generalizuje ih, tako da možemo rešiti problem jednom, a onda koristiti to rešenje da bi rešili grupu sličnih problema.

Pri računu, imali ste posla sa brojevima i njihovim aritmetičkim operacijama (kao što su +, -, ·, : ). U matematici, koristimo simbole koji se zovu promenljive (koje su obično slova, kao što su x, y, a, b, c, …) da bi predstavili brojeve i ponekad procese.

Na primer, možemo koristiti slovo x da bi predstavili neki broj koji još ne znamo, koji možemo sada izračunati u toku rešavanja problema. Ili možemo koristiti dva slova, kao x i y, da bi prikazali odnos dva broja bez potrebe da znamo koji su to u stvari brojevi. Ista slova mogu predstavljati širok spektar mogućih brojeva, a isto slovo može predstavljati potpuno različite brojeve kada se koristi u dva različita problema. (more…)

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.