On-line učionica

11. maja 2020.

Jednostavne eksponencijalne i logaritamske jednačine

Filed under: II razred,Matematika — jelena100janovic @ 3:05 pm

Do sada smo rešavali samo najosnovnije eksponencijalne jednačine, kao što je

2^{x}=32

Ovde je x=5, jer je 2^{5}=32. One kao

8^{x}=128

su malo teže, ali ako sve svedemo na stepen sa istom osnovom, možemo izjednačiti eksponente i rešiti ih.

8^{x}=128

2^{3x}=2^{7}

3x=7

x=\frac{7}{3} (more…)

4. maja 2020.

Logaritam stepena

Filed under: II razred,Matematika — jelena100janovic @ 10:01 pm

Poslednja osobina logaritama koju ćemo raditi je logaritam stepena. Ovde ćemo je izvesti. Počećemo od osnovnog logaritma y:

log_{b}\,x=y

Sada ćemo ga pretvoriti u stepeni oblik:

x=b^{y}

Podići ćemo celu jednačinu na n-ti stepen:

x^{n}=(b^{y})^{n}

x^{n}=b^{ny}

Vratićemo ovu jednačinu u logaritamski oblik: (more…)

Logaritam proizvoda i količnika

Filed under: II razred,Matematika — jelena100janovic @ 7:42 pm

Sećate se da stepeni imaju neke osobine, odnosno za izraze sa stepenima važe neke formule koje možemo da primenimo. Isto tako, logaritmi imaju osobine, tj. formule koje nam pomažu da lakše računamo i uprošćavamo izraze sa logaritmima. Ovde ćemo proći kroz dve ovakve osobine.

Primer 1: Uprostiti izraz:

log_{b}\,x+log_{b}\,y

Rešenje: Prvo, primetimo da ovi naši logaritmi imaju istu osnovu b. Ako nemaju, onda ova osobina neće važiti.

Označićemo prvi od ovih logaritama sa m, a drugi sa n: (more…)

31. marta 2019.

Grafik logaritamske funkcije

Filed under: II razred,Matematika — jelena100janovic @ 7:04 pm

Sada kada nam je logično da koristimo logaritamsku funkciju kao inverz eksponencijalne, iskoristimo tu ideju da nacrtamo grafik logaritamske funkcije. Dakle, ako je

znači da se grafik logaritamske funkcije dobija od grafika eksponencijalne funkcije kada zamenimo x i y, odnosno simetrično u odnosu na pravu y = x:

(more…)

26. marta 2019.

Inverzne osobine logaritamske funkcije

Filed under: II razred,Matematika — jelena100janovic @ 11:46 am

Logaritam je po definiciji inverzna operacija nekog eksponenta. Zato je logaritamska funkcija inverzna funkcija eksponencijalne funkcije. Sećate li se šta znači inverzna funkcija? Kada napravimo kompoziciju dve međusobno inverzne funkcije, dobijamo x, zar ne? Zato, ako su date funkcije:

onda važi:

Ove formule predstavljaju inverzne osobine logaritamske funkcije. Veoma je važno da primetite da osnove eksponencijalne funkcije i logaritma moraju biti iste!

Primer 1: Nađimo

(more…)

20. februara 2019.

Definicija logaritma

Filed under: II razred,Matematika — jelena100janovic @ 10:20 am

Verovatno možete da pogodite da je rešenje jednačine

x = 3, ili da je rešenje jednačine

x = 4. Ali, kako bismo izračunali x da je

Do sada nismo imali inverznu funkciju eksponencijalne funkcije kojom bi ovo izračunali. Ali, pošto sada imamo nepoznatu u eksponentu, treba nam neki „alat“ da je „izvučemo“ iz eksponenta. Za taj posao nam služi logaritam. Logaritam se definiše kao inverzna funkcija eksponencijalne funkcije. Piše se (more…)

11. februara 2019.

Broj e

Filed under: II razred,Matematika — jelena100janovic @ 10:18 pm

Postoji dosta specijalnih brojeva u Matematici: pi, nula, koren iz dva, između ostalog. Ovde ćemo predstaviti još jedan poseban broj koji je poznat po slovu e. Zove se prirodan broj, ili Ojlerova konstanta. Njegovo otkriće se pripisuje Leonardu Ojleru (Leonhard Euler) zato što ga je on prvi izračunao, ali broj e su ljudi već koristili preko sto godina ranije, ne znajući tačno koja mu je vrednost.

Ojler je izračunao broj e kao vrednost kojoj se približava broj

kada se broj n povećava. Ovo ima veze sa složenim kamatnim računom, ali o tome ćemo kasnije. Hajde ovde da popunimo tablicu:

(more…)

8. februara 2019.

Još grafika eksponencijalnih funkcija

Filed under: II razred,Matematika — jelena100janovic @ 11:52 am

U prošloj lekciji smo analizirali samo eksponencijalne funkcije kod kojih je osnova bila veća od 1 (a > 1). Šta se dešava kada je a manje od 1? Hajde da vidimo…

Primer 1: Skicirati grafik i ispitati funkciju:

Rešenje: Prvo primetimo da je

pa možemo zaključiti da će grafik biti isti kao za funkciju

samo sa suprotnim znakom x, odnosno sve što je važilo za velike vrednosti x važiće za male, a u nuli će biti ista vrednost, odnosno grafici će biti simetrični u odnosu na y-osu: (more…)

6. februara 2019.

Eksponencijalne funkcije

Filed under: II razred,Matematika — jelena100janovic @ 12:15 pm

Eksponencijalna funkcija je funkcija kod koje se nezavisno promenljiva x nalazi u eksponentu:


U opštem slučaju, ova formula može biti i komplikovanija, ali ćemo polako do toga stići. Prvo da pogledamo kako izgleda grafik najjednostavnije eksponencijalne funkcije

a posle ćemo da komplikujemo stvar, znajući da će svi komplikovaniji grafici imati ovaj opšti oblik.

Primer 1: Skicirajmo grafik i ispitajmo eksponancijalnu funkciju:

Rešenje: Hajde da počnemo od tablice: (more…)

1. maja 2016.

Osobine inverznih trigonometrijskih funkcija

Filed under: II razred,Matematika — jelena100janovic @ 1:44 pm

Odnosno par primera sa računanjem inverznih trigonometrijskih funkcija.

Primer 1: Nađimo

Formula2962

Rešenje: Ove dve funkcije su međusobno inverzne, pa se mogu „skratiti“. Međutim, moramo voditi računa i o domenima. Pošto „spoljašnja“ funkcija, sinus, nema ograničenja, rezultat je jednostavan:

Formula2963

Razmislite, da li je isto tako

Formula2964

Primer 2: Bez korišćenja digitrona, izračunajmo

Formula2966 (more…)

Sledeća strana »

Blog na WordPress.com.